Produkty i rozwiązania

MIKROLATEST® i SENSILATEST

Warte zainteresowania:
Ostrzeżenie informacyjne:
|21.05.2024|
Więcej »
Aktualności:
|30.11.2022|
Więcej »
Wyślij pytanie

MIKROLATEST® i SENSILATEST

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2015, 13:42:28
Wyniki identyfikacji i wrażliwości na antybiotyki są najważniejszymi informacjami oczekiwanymi przez lekarzy jako podstawa do skutecznego leczenia. Żeby spełnić te zadania, Erba Lachema oferuje laboratorium mikrobiologicznym system do identyfikacji  o nazwie MIKROLATEST® i system do lekowrażliwosci na antybiotyki o nazwie SENSILATEST
 
MIKROLATEST®
 • Przyjazny dla użytkownika system do identyfikacji
 • Identyfikacja najważniejszych mikrobów
 • Identyczne zestawy przeznaczone do automatycznej i manualnej identyfikacji
 • Testy w postaci dzielonej mikropłytki do pojedynczego wykorzystania
 • Wyniki odczytywane od 4 do 24 godzin (48 godzin w przypadku wolniej rosnących mikrobów – niefermentujących, grzybów drożdżopodobnych, beztlenowców)
 • Polecamy zestawy bezodczynnikowe
 • Dodatkowe testy dostępne w postaci pasków lub krążków identyfikacyjnych
Bezodczynnikowe zestawy Nr kat. Ilość
ozn.
Przeznaczenie
ENTEROtest 24 N 10020290 40 Enterobacteriaceae
NEFERMtest 24 10003388 40 Niefermentujące bakterie, Aeromonadaceae, Vibrionaceae
OFtest 10010256 288 Enterobacteriaceae, Niefermentujące bakterie
STAPHYtest 24 10010223 40 Gronkowce
STREPTOtest 24 10010245 40 Paciorkowce, Paciorkowce kałowe
EN-COCCUStest 10003383 36 Paciorkowce kałowe
NEISSERIAtest 10003382 36 Neisseriaceae
CANDIDAtest 21 10010220 20 Grzyby drożdżopodobne
CANDIDA-Screen 10010269 36 Grzyby drożdżopodobne
URE-HPtest 10003380 288 Helicobacter pylori
Oszczędne zestawy odczynnikowe      
ENTEROtest 16 10003376 60 Enterobacteriaceae
ENTERO-Screen 10003377 36 Enterobacteriaceae
ENTERO-Rapid 24 10003390 40 Enterobacteriaceae
STAPHYtest 16 10003378 60 Gronkowce
ANAEROtest 23 10003366 40 Beztlenowe bakterie
Paski identyfikacyjne      
OXItest 10003324 50 Wykrywanie oksydazy cytochromowej u różnych rodzajów
ONPtest 10003375 50 Wykrywanie β-galaktozydazy u różnych gatunków
HIPPURATEtest 10003321 50 Wykrywanie zdolności do  hydrolizy hipuranu sodu u różnych gatunków
COLItest 10003326 50 Identyfikacja E.coli
VPtest 10003329 50 Wykrywanie wytwarzania acetoiny u różnych gatunków
β-LACTAMtest 10010232 50 Wykrywanie β-laktamazowej aktywności u Neisseria, Haemophilus i gatunków z rodzaju Staphylococcus 
PYRAtest 10003344 50 Wykrywanie enzymu pyrrolidonylarylamidazy  u paciorkowców kałowych i Streptococcus pyogenes
INDOXYLtest 10010254 50 Wykrywanie aktywności esterazy octanowej u Moraxella catarrhalis i Campylobacter sp.
Krążki identyfikacyjne      
BACITRACIN 10 UI 50001517 100 Wybiórcza izolacja Haemophilus sp.
BACITRACIN S 50001518 100 β –hemolityczne paciorkowce z grupy A
OPTOCHIN 50001522 100 Streptococcus pneumoniae
V + K DISK 50001523 100 Neisseria meningitidis
NOVOBIOCIN 50001697 100 Koagulazoujemne gronkowce
V-FAKTOR 50001519 100 Różnicowanie Haemophilus sp.
X-FAKTOR 50001520 100 Różnicowanie Haemophilus sp.
X+V FAKTOR 50001521 100 Różnicowanie Haemophilus sp.
NITROCEFIN 10010243 50 Wykrywanie β-laktamazy
Krążki do mikrobiologii wody      
mOXItest 10003341 15 Wykrywanie oksydazy cytochromowej
mCOLI 10003342 15 Wykrywanie wstępne  E. coli


SENSILATEST

 • Testy do lekowrażliwości antybiotyków oparte na systemie break-pointów zgodnie ze standardem EUCAST.
 • Identyczne zestawy przeznaczone do automatycznej i manualnej identyfikacji
 • Testy w postaci dzielonej mikropłytki do pojedynczego wykorzystania
 • Wyniki odczytywane od 4 do 24 godzin (48 godzin w przypadku wolniej rosnących mikrobów – niefermentujących)
 • Nośnik zawiesiny w postaci sproszkowanej w zestawie lub gotowy do użycia nośnik zawiesiny w probówkach
 • Zestawy Nr kat. Ilość ozn. Przeznaczenie
  SENSILAtest G-I 10020279 60 Enterobacteriaceae (podstawowe antybiotyki)
  SENSILAtest G-II 10020280 60 Enterobacteriaceae (antybiotyki specjalne)
  SENSILAtest NEFERM 10020285 60 Niefermentujące bakterie
  SENSILAtest URINE 10020284 40 Bakterie izolowane z moczu i układu moczowego, przede wszystkim Enterobacteriacae
  SENSILAtest G+ 10020282 40 Enterococcus and Streptococcus (za wyjątkiem Str. pneumoniae)
  SENSILAtest STAPHY 10020283 60 Staphylococcus

 

Fotogaleria


Z naszych przedsięwzięć: | MEDICA 2018 | As always, Erba Mannheim took part in MEDICA fair...
Więcej »