Produkty i rozwiązania

Zestawy diagnostyczne BIO-LA-TEST®

Warte zainteresowania:
Ostrzeżenie informacyjne:
|21.05.2024|
Więcej »
Aktualności:
|30.11.2022|
Więcej »
Wyślij pytanie

Zestawy diagnostyczne BIO-LA-TEST®

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018, 19:10:55

Zestawy diagnostyczne BIO-LA-TEST® przeznaczone są do badania płynów ustrojowych (krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego) w laboratoriach biochemii klinicznej i hematologii. Oznaczanie poziomu ważnych parametrów diagnostycznych(enzymów, metabolitów, elektrolitów, itd.) odgrywa ważną rolę podczas diagnozowania lub monitorowania leczenia. Zestawy diagnostyczne BIO-LA-TEST® oparte są na nowoczesnych metodykach (wg IFCC, DGKCH). Produkowane są przeważnie w postaci odczynników gotowych do użycia (tzw. ready-to-use lub Liquid Stable Reagents) z przeznaczeniem dla wszystkich otwartych automatycznych analizatorów biochemicznych. Ich ofertę uzupełniają materiały kontrolne i kalibracyjne.

Zestawy diagnostyczne BIO-LA-TEST® przeznaczone są do zastosowania w otwartych analizatorach biochemicznych innych producentów. Dla zestawów diagnostycznych BIO-LA-TEST® dostarczamy także zwalidowane aplikacje dla większości rutynowo używanych rodzajów analizatorów.

Do oznaczania białek specyficznych przeznaczone są zestawy diagnostyczne IMU-LA-TEST, oparte na zasadzie immunoturbidymetrii i immunokolorymetrii. Także ta grupa produktowa przeznaczona jest przede wszystkim dla automatycznych analizatorów biochemicznych.

Dokumenty do ściągnięcia

Katalogi:

Z naszych przedsięwzięć: | MEDICA 2018 | As always, Erba Mannheim took part in MEDICA fair...
Więcej »