Contacts

Ochrana osobních údajů

What you might be interested in:
Advisory notices:
|25.07.2023| AN_2023_24_Application software SW V2022.C02_V2022.R.01_XL 180 cat.no INS00037 and...
More »
News:
|02.12.2020| Limited work operation in Erba Lachema
More »

Ochrana osobních údajů

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Erba Lachema s.r.o., provozovatel webu www.erbalachema.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Pro možné vyřízení Vaší objednávky na našem e-shopu, potřebujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (čl. 6 odst. 1 písm. b) poskytnout Vaše osobní údaje: Jméno a příjmení, email, telefonní číslo, fakturační adresu, případně dodací adresu, pokud není shodná s fakturační.

Při využití formuláře “Kontaktní formulář" je vyžadováno uvést Váš email a telefonní kontakt, abychom Vám mohli následně odpovědět.

Vaše osobní údaje evidujeme také na základě Vašeho souhlasu při registraci do obchodního systému, kde evidujeme Vaše obchodní transakce realizované u nás.

 

K ČEMU ÚDAJE POUŽÍVÁME

Poskytnuté informace slouží pro realizaci obchodní transakce na našem e-shopu, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, následného dodání zboží, či komunikaci. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také jinými subjekty (např. dopravci), avšak společnost Erba Lachema s.r.o. vždy zůstane jejich správcem.

 

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, JEJICH EDITACE A VÝMAZ

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli při vyplnění registračního formuláře, můžete editovat ve Vašem zákaznickém účtu. Pokud jste u nás vytvořili objednávku bez registrace, můžete své údaje změnit buď telefonicky na čísle +420 517 077 111, nebo prostřednictvím emailu diagnostics@erbamannheim.com.

Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

 

PO JAKOU DLOUHOU DOBU JSOU INFORMACE UCHOVÁVANY

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování v souladu s vyřízením Vaší objednávky.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty s Vaším souhlasem v rámci vašeho zákaznického účtu jsou uchovávány do vašeho případného odvolání.

 

REKAPITULACE PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení,
 • žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení,
 • žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení,
 • žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek 18 nařízení,
 • získat osobní údaje, jež zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, za podmínek čl. 20 nařízení,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení,
 • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Erba Lachema s.r.o., provozovatel webu www.erbalachema.com prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné a jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Pro možné vyřízení Vaší objednávky na našem e-shopu, potřebujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (čl. 6 odst. 1 písm. b) poskytnout Vaše osobní údaje: Jméno a příjmení, email, telefonní číslo, fakturační adresu, případně dodací adresu, pokud není shodná s fakturační.

Při využití formuláře “Kontaktní formulář" je vyžadováno uvést Váš email a telefonní kontakt, abychom Vám mohli následně odpovědět.

Vaše osobní údaje evidujeme také na základě Vašeho souhlasu při registraci do obchodního systému, kde evidujeme Vaše obchodní transakce realizované u nás.

 

K ČEMU ÚDAJE POUŽÍVÁME

Poskytnuté informace slouží pro realizaci obchodní transakce na našem e-shopu, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, následného dodání zboží, či komunikaci. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také jinými subjekty (např. dopravci), avšak společnost Erba Lachema s.r.o. vždy zůstane jejich správcem.

 

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, JEJICH EDITACE A VÝMAZ

Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli při vyplnění registračního formuláře, můžete editovat ve Vašem zákaznickém účtu. Pokud jste u nás vytvořili objednávku bez registrace, můžete své údaje změnit buď telefonicky na čísle +420 517 077 111, nebo prostřednictvím emailu diagnostics@erbamannheim.com.

Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.

 

PO JAKOU DLOUHOU DOBU JSOU INFORMACE UCHOVÁVANY

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování v souladu s vyřízením Vaší objednávky.

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty s Vaším souhlasem v rámci vašeho zákaznického účtu jsou uchovávány do vašeho případného odvolání.

 

REKAPITULACE PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 • požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení,
 • žádat opravu nepřesností ve zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení,
 • žádat výmaz osobních údajů za podmínek čl. 17 nařízení,
 • žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek 18 nařízení,
 • získat osobní údaje, jež zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, za podmínek čl. 20 nařízení,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení,
 • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení.
From our events: | MEDICA 2018 | As always, Erba Mannheim took part in MEDICA fair...
More »