Produkty a řešení

Biochemický analyzátor XL 640

Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|25.06.2024|
Více »
Aktuality:
|30.11.2022| Omezení provozu přes vánoční svátky
Více »
Zaslat dotaz k produktu

Biochemický analyzátor XL 640

Poslední aktualizace: 05.06.2024, 13:51:10

Automatický biochemický analyzátor s možností selektivního výběru metod

Jde o moderní analyzátor , zaručující vysokou přesnost použitím difrakční mřížky a v neposlední řadě také výrazně ekonomický provoz. Přístroj disponuje rozsáhlým programem řízení kvality a vyznačuje se navíc velmi snadnou obsluhou. Přístroj ERBA XL 640 umožňuje výkon až 400 testů za hodinu a až 640 testů s ISE (Na / K / Cl / Li) a používá skleněné kyvety s pracovním objemem 180 µl.

 • dávkovače s bezpečnostní pojistkou proti nárazu a detekcí hladiny
 • detekce sraženin
 • přímé měření Na/K/Cl/Li
 • automatické ředění a automatické opakování analýz
 • obousměrné připojení
 • hlavní a záložní karusel, každý s kapacitou 50 vzorků
 • přidávání statimových vzorků
 • možnost používat primární zkumavky 5, 7 a 10 ml a kepy na vzorky
 • 56 pozic pro reagencie s chlazením
 • reakční nádobky 20 a 50 ml
 • řízení stavu chemikálií online
 • vícenásobné pozice pro reagencie
 • integrovaná mycí stanice pro zlepšení přesnosti a správnosti
 • 72 skleněných kyvet s dlouhou životností, jednotlivě vyměnitelných

Automatické pipetování vzorku a reagencií
XL-640 má automatické pipetování vzorku a reagencií pomocí dávkovacího ramene, které garantuje přesnou práci s kapalinami o objemech od 2 μl do 300 μl s krokem 0,2 μl. Dávkovací sonda s čidlem pro kontrolu hladiny zabezpečuje přítomnost adekvátního množství kapaliny v nádobce. Bezpečnostní pojistka proti nárazu zvyšuje životnost dávkovače.

Chytré míchání
Míchání pod hladinou se třemi rychlostmi míchání, nastavitelnými uživatelem, zabezpečuje důkladné promíchání reakční směsi. Tím je zabezpečeno správné provádění imunoturbidimetrických stanovení. Oddělená čisticí stanice zaručuje vysokou přesnost.

Chytré šetření
Úspora reagencií je umožněna tím, že objem činidla může být jen 180 μl. Kromě toho také používá kyvety z tvrzeného skla.

Řízení kvality s Westgardovými pravidly
XL-640 nabízí rozsáhlý program řízení kvality, který zabezpečuje důvěryhodné výsledky používáním Leveyova-Jenningsova grafu a Westgardových pravidlel. Na XL-640 lze používat různé úrovně řízení kvality. Označováním přijatelnosti výsledků za použití Westgardových pravidel se zaručuje správnost reportování každého jednotlivého běhu.

Mycí stanice
Osmistupňová mycí stanice zaručuje úplné umytí a usušení. Reakční směs s obsahem nebezpečných látek je odstraněna z kyvety a přemístěna do nádoby na nebezpečný odpad. Čistění se provádí za použití deionizované vody. Kyvety se automaticky kontrolují na čistotu a odesílají k sušení, což se provádí dvoustupňově se zařazením kroku validace kyvety.

Flexibilní rotor na vzorky
Poskytuje pohodlí pro vkládání vzorků v primárních zkumavkách o objemu 5, 7 a 10 ml a v kepech na vzorky. Kterákoli ze 50 pozic může být použita pro vzorek, blank, kalibrátor, kontrolu nebo statim. Čtečka čárových kódů (není součástí základního vybavení) zjednodušuje a usnadňuje práci a zvyšuje tak výkonnost obsluhy.

Rotor na reagencie
Obsahuje 56 chlazených pozic pro nádobky ze systémového balení. Lze volit nádobky na 50 nebo 20 ml nebo adaptér na 5 ml. Čtečka čárových kódů (není součástí základního vybavení) zjednodušuje a usnadňuje práci a zvyšuje tak výkonnost obsluhy.

Kalibrace
U imunoturbidimetrických měření lze použít až 10 standardů. Kalibrační graf poskytuje informace o kalibrační křivce a čase kalibrace.

Časový průběh
Reakce v kyvetě je monitorována po celou dobu reakce. Reakční křivku lze sledovat online. Každá reakční křivka je uložena v paměti i s detaily o absorbanci při primární i sekundární vlnové délce.  Parametry stanovení (kalibrace) lze měnit i po provedení analýzy, výsledky jsou automaticky přepočítány na nová data (např. jiný tvar kalibrační závislosti)

Technická data

Výkon:
 400 fotometrických testů za hodinu bez ISE a 640 tesů za hodinu s ISE
Systém: Automatický, otevřený, selektivní biochemický analyzátor s upřednostněním pacientských vzorků
Testy „on board“: max. 50 položek + 4 ISE
Typ vzorků: Sérum, plazma, moč a jiné
Programovatelné parametry: Neomezeno
Analytické metody: Jednobodová, dvoubodová, rate- A, rate- B, přímá potenciometrie
Kalibrace: Lineární, nelineární, vícebodová
Fotometr: Stacionární
Rozsah absorbance: 0-2,5
Zdroj světla: Halogenová lampa
Optika: 12 vlnových délek (340-750 nm), 340, 376, 415, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 660, 700, 750 nm
Detektor:  12 křemíkových fotodiod
Vzorkový disk: 50 pozic pro rutinní vzorky, 32 pozic pro blank, kontroly, standardy a ISE. Všechny pozice lze použít jako statimové
Rotor na reagencie: 56 chlazených pozic
Řízení kvality: Program pro Leveyův-Jenningsův graf a Westgardova pravidla
Reakční rotor: 72 kyvet z tvrzeného skla
Míchání reakční směsi: Míchadlo s různou rychlostí míchání
Pracovní objem: 180 μl
Mycí stanice: Šestistupňové mytí a dvoustupňové sušení s kontrolou čistoty kyvety
Pipetování vzorků: 2-70 μl (s krokem 0,2 μl)
Pipetování reagencií: 10-300 μl (s krokem 1 μl)
Systém: Kompatibilní s PC-IBM, OS Windows, Pentium 4, RAM 1 GB HDD 80 GB, tiskárna laserová, LCD monitor, reproduktory, Interface RS232
Napájení: Střídavý proud 220 V+/-10 %, 50 Hz, 800 VA
Rozměry: 897 mm (š), 655 mm (hl.), 1170 mm (v.)

Fotogalerie


Dokumenty ke stažení

Katalogy:

Z našich akcí: | MEDLAB Middle East 2023 | Jsme na veletrhu Medlab Middle East! Navštivte náš stánek...
Více »