Produkty a řešení

Biochemický analyzátor XL 1000

Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|24.11.2021| AN 2021_07 LAURA XL software upgrade
Více »
Aktuality:
|02.12.2020| DOSTUPNOST VÝROBY A LOGISTIKY BĚHEM VÁNOC
Více »
Zaslat dotaz k produktu

Biochemický analyzátor XL 1000

Poslední aktualizace: 11.09.2018, 18:23:54

Xl 1000 - novinka v řadě XL analyzátorů, moderní plně automatizovaný analyzátor zaručující vysokou přesnost měření s automatickým dávkovačem vzorků pro snadnou obsluhu v laboratořích s vysokým počtem vzorků.

Přístroj ERBA XL 1000 umožňuje výkon až 800 testů /hod a až 1040 testů/hod s ISE (Na/K/Cl/Li)

 • dávkovače s bezpečnostní pojistkou proti nárazu a detekcí hladiny
 • detekce sraženin
 • přímé měření Na/K/Cl/Li
 • automatické ředění a automatické opakování analýz
 • obousměrné připojení
 • automatický podavač  pro vzorky s kapacitou 115 pozic
 • identifikace vzorků a reagencií pomocí čárových kódů
 • přidávání statimových vzorků
 • možnost používat primární zkumavky 5, 7 a 10 ml a kepy na vzorky
 • 2 x 43 pozic pro reagencie s chlazením
 • reakční nádobky 20 a 50 ml a 5ml s adaptérem
 • řízení stavu chemikálií online
 • vícenásobné pozice pro reagencie
 • 147 skleněných kyvet s dlouhou životností, jednotlivě vyměnitelných

Automatické pipetování vzorku a reagencií

XL-1000  má automatické pipetování vzorku a reagencií pomocí dávkovacího ramene, které garantuje přesnou práci s kapalinami o objemech od 2 μl do 300 μl s krokem 0,1 μl. Dávkovací sonda s čidlem pro kontrolu hladiny zabezpečuje přítomnost adekvátního množství kapaliny v nádobce. Bezpečnostní pojistka proti nárazu zvyšuje životnost dávkovače.

Chytré míchání

Míchání pod hladinou se třemi rychlostmi míchání, nastavitelnými uživatelem, zabezpečuje důkladné promíchání reakční směsi. Tím je zabezpečeno správné provádění imunoturbidimetrických stanovení. Oddělená čisticí stanice zaručuje vysokou přesnost.

Chytré šetření

Úspora reagencií je umožněna tím, že objem činidla může být jen 180 μl. Kromě toho také používá kyvety z tvrzeného skla.

Řízení kvality s Westgardovými pravidly

XL-1000 nabízí rozsáhlý program řízení kvality, který zabezpečuje důvěryhodné výsledky používáním Leveyova-Jenningsova grafu a Westgardových pravidlel. Na XL-1000 lze používat různé úrovně řízení kvality. Označováním přijatelnosti výsledků za použití Westgardových pravidel se zaručuje správnost reportování každého jednotlivého běhu.

Mycí stanice

Devítistupňová mycí stanice zaručuje úplné umytí a usušení. Reakční směs s obsahem nebezpečných látek je odstraněna z kyvety a přemístěna do nádoby na nebezpečný odpad. Čistění se provádí za použití deionizované vody. Kyvety se automaticky kontrolují na čistotu a odesílají k sušení, což se provádí dvoustupňově se zařazením kroku validace kyvety.

Flexibilní rotor na vzorky

Poskytuje pohodlí pro vkládání vzorků v primárních zkumavkách o objemu 5, 7 a 10 ml a v kepech na vzorky. Kterákoli ze 45 pozic může být použita pro vzorek, blank, kalibrátor, kontrolu nebo statim. Čtečka čárových kódů zjednodušuje a usnadňuje práci a zvyšuje tak výkonnost obsluhy.

2 Rotory na reagencie

Obsahují po 43 chlazených pozicích  pro nádobky ze systémového balení. Lze volit nádobky na 50 nebo 20 ml nebo adaptér na 5 ml. Čtečka čárových kódů zjednodušuje a usnadňuje práci a zvyšuje tak výkonnost obsluhy.

Kalibrace

U imunoturbidimetrických měření lze použít až 10 standardů. Kalibrační graf poskytuje informace o kalibrační křivce a čase kalibrace.

Časový průběh

Reakce v kyvetě je monitorována po celou dobu reakce. Reakční křivku lze sledovat online. Každá reakční křivka je uložena v paměti i s detaily o absorbanci při primární i sekundární vlnové délce. Parametry stanovení (kalibrace) lze měnit i po provedení analýzy, výsledky jsou automaticky přepočítány na nová data (např. jiný tvar kalibrační závislosti)

Technická data

Výkon: 800 fotometrických testů za hodinu bez ISE a 1040 tesů za hodinu s ISE
Systém: Automatický, otevřený, selektivní biochemický analyzátor s upřednostněním pacientských vzorků
Testy „on board“:
Typ vzorků: Sérum, plazma, moč a jiné
Programovatelné parametry: bez omezení
Analytické metody: bodová, 2- bodová, Rate A , Rate B
Kalibrace: lze použít 44 kalibrátorů, max.10 kalibrátorů v jednom testu, jedno –více bodová
Fotometr: Stacionární
Rozsah absorbance: 0-2,5
Zdroj světla: Halogenová lampa
Optika: 15 wavelengths: 340, 376, 405, 450, 480, 505, 528, 546, 570, 600,
628, 660, 700, 750, and 800 nm
Detektor: křemíkové fotodiody
Vzorkový podavač: 115  pozic pro rutinní vzorky ve stojáncích
Rotor na reagencie: 2 x 43 chlazených pozic
Řízení kvality: Program pro Leveyův-Jenningsův graf a Westgardova pravidla
Reakční rotor: 147  kyvet z tvrzeného skla
Míchání reakční směsi: Míchadlo s různou rychlostí míchání
Pracovní objem: 120-550 μl
Mycí stanice: Šestistupňové mytí a dvoustupňové sušení s kontrolou čistoty kyvety
Pipetování vzorků: 2-60 resp.70 μl s ISE (s krokem 0,1 μl)?
Pipetování reagencií: 10-300 μl (s krokem 1 μl)?
Systém: Kompatibilní s PC: Windows machine, IBM compatible
OS: Windows Embedded Standard 7
CPU: Core 2 Duo
RAM: 2 GB RAM or above
Hard disk: 120 GB or above
Console: 17 inch TFT color monitor
External drives: DVD Writer
Tiskárna: A4 size DeskJet color Printer
Napájení: Střídavý proud 220 V+/-10 %, 50 Hz, 800 VA
Rozměry: 1350 mm(šířka) x 1000 mm(hloubka) x 1250 mm (výška)

Z našich akcí: | Jarní hematologické sympozium | Zástupci společnosti Erba Lachema se dne 5.dubna 2019 zúčastnili...
Více »