O společnosti

Výroba a kvalita

Mohlo by vás zajímat:
Informativní upozornění:
|02.04.2024| AN_2024_06 Vyřazení diagnostických proužků z portfolia
Více »
Aktuality:
|30.11.2022| Omezení provozu přes vánoční svátky
Více »

Výroba a kvalita

Bez zajištění kvality je úspěch nemožný
 
Tradice výroby diagnostických přípravků v naší společnosti sahá až do roku 1967, kdy byly vyrobeny první soupravy pro klinickou biochemii. Rozsah výrobní činnosti byl postupně rozšiřován o další produktové skupiny - proužky pro diagnostiku moči, mikrobiologické soupravy a imunodiagnostické soupravy.
 
Společnost Erba Lachema s.r.o. se v roce 2009 stala součástí skupiny Erba, která rozšířila naše portfolio o produktové skupiny koagulace, hematologie a diabetu a poskytla nám velkou příležitost k celosvětové expanzi a podporu silné společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky.
 
Nový výrobní program výroby diagnostických přístrojů zavedený v roce 2019 nám umožnil dodávat našim zákazníkům kompletní systémy složené z reagencií a analyzátorů.
 
Současné produktové portfolio Erba Lachema zahrnuje více než 400 reagencií, kontrol, kalibrátorů, spotřebního materiálu a diagnostických přístrojů pro použití v laboratořích klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie, stejně jako v ordinacích lékařů a pro účely samotestování.
 
Naším hlavním posláním v Erba Lachema s.r.o. je poskytovat kvalitní produkty a řešení, které jsou spolehlivé, přesné a cenově dostupné způsobem zajišťujícím optimální plnění požadavků a potřeb stávajících i potenciálních zákazníků.
 
Tohoto cíle se nám podařilo dosáhnout zaváděním a neustálým zlepšováním systému řízení kvality, který je ISO certifikován od roku 1998. Současný systém kvality zajišťuje plnou shodu jak s požadavky normy ISO 13485:2016 tak se směrnicí EU č. 2017/746 IVDR pro in-vitro zdravotnické prostředky certifikované společností BSI.
 
POLITIKA KVALITY
 
Erba Lachema je výrobcem vysoce kvalitních, bezpečných, účinných a uživatelsky přívětivých zdravotnických prostředků in vitro při plném dodržení legislativních požadavků a neustálém zlepšování zavedeného systému řízení kvality. Společnost Erba Lachema spoléhá na vzdělávání a technické znalosti svých zaměstnanců, aby neustále zlepšovala své vztahy se zákazníky.
 

Dokumenty ke stažení

Certifikáty kvality:

Z našich akcí: | MEDLAB Middle East 2023 | Jsme na veletrhu Medlab Middle East! Navštivte náš stánek...
Více »